inspiration editorials you do you sus wilkins freja kirk

#timeYouDoYou med Sus Wilkins och Freja Kirk

Ett hem är en plats fri från pekpinnar. En plats där du skapar reglerna. Eller bestämmer att det inte finns några. You Do You är en plattform där vi hyllar individualitet och nytänkande. Där vi lyfter personer som vågat ta ett kliv i sin egen riktning. Modellen/skådespelaren Sus Wilkins och musikern Freja Kirk är två inspirerande exempel.