KALAYA har ett myller av blad som ger både kropp och hem en riktig vitaminkick. KALAYA är gjord på återvunna PET-flaskor. Mattan är GRS-certifierad vilket innebär att produkten är ansvarsfullt producerad genom hela leverantörskedjan - från råmaterial…