Varukorg
Välkommen till

Ellos Privatlån

Kundservice - Ellos Privatlån

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Ellos Privatlåns kundservice. Det är viktigt för oss att ge dig bra service. Vi besvarar dina frågor om lån, återbetalningstid och försäkring. Du väljer själv hur du kontaktar oss. Nedan har vi samlat våra kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter till Resurs Bank:

Ellos Privatlån kundservice: 033 - 724 21 10
Låneskydd kundservice: 033 - 724 21 10
Öppettider på telefon: Vardagar 8-18
E-post: ellosprivatlan@resurs.se


Adress:
Resurs Bank AB
Box 932
501 10 Borås

Bankgiro nummer: 447-6388

Mitt lån

Du ser sin aktuella skuld, dina transaktioner, dina månadsavier, ditt OCR-nummer samt bankkontonumret för inbetalningar.

Synpunkter och klagomål

Resurs Bank värdesätter synpunkter och klagomål på bankens verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder. Om du som kund har synpunkter eller klagomål, ber vi dig därför i första hand att framföra detta till vår kundservice som kan försöka lösa ditt problem på bästa sätt. Om den enskilda handläggaren inte kan hjälpa dig på egen hand tar hon eller han hjälp av sina kollegor och/eller avdelningsansvarig.

Om du fortfarande är missnöjd med vår hantering av en finansiell tjänst eller produkt kan du skriftligen framföra ditt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Resurs Bank. Klagomålsansvarig har som uppgift att besvara klagomål och ser till att dina intressen som kund blir tillgodosedda.

Kontakta klagomålsansvarig genom att maila till klagomalsansvarig@resurs.se.
Du kan också skicka ditt klagomål till:
Klagomålsansvarig, Resurs Bank
Box 222 09
250 24 Helsingborg

Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter, har du möjlighet att få frågan prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Postadress:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Hemsida: www.arn.se

Du kan även erhålla vägledning om bank och försäkring från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå

Postadress:
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00