Varukorg
Välkommen till

Ellos Privatlån

Låneskydd

- en trygghet när något oförutsett händer

Ibland händer det tråkigheter, händelser som man inte räknat med som vänder upp och ner på vardagen. Att t.ex. bli sjukskriven en längre period eller råka ut för en ofrivillig arbetslöshet kan bli ekonomiskt svårhanterligt. Vi har därför gjort det möjligt för dig att teckna ett låneskydd för din kredit.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Solid Försäkrings AB, Box 22068, 250 22 Helsingborg med org.nr 516401-8482. Solid står under Finansinspektionens tillsyn.

Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare är Resurs Bank Aktiebolag (publ), Box 22209, 250 24 Helsingborg med org. nr. 516401-0208. Resurs Bank är registrerad försäkringsförmedlare i försäkringsförmedlarregistret som hålls tillgängligt hos Bolagsverket, www.bolagsverket.se. Resurs Bank står i egenskap av försäkringsförmedlare under tillsyn av Finansinspektionen.

Fullständiga försäkringsvillkor

Du hittar villkor och information bland dokumenten nedan. Du kan också få dem genom att ringa Resurs Banks kundservice på telefon 033 – 724 21 10

Information och villkor för Låneskydd

Skadeanmälan låneskydd