hallbarhet

HållbarhetsrapportVi på Jotex ingår i koncernen Ellos Group och varje år publicerar Ellos Group en uppdaterad hållbarhetsrapport. Det här dokumentet är tillgängligt för alla och beskriver hur väl vi förhåller oss till standarder och egna klimatmål. Du hittar vår senaste hållbarhetsrapport via länken nedan.Läs mer här

Human Rights Due DiligenceVår Human Rights Due Diligence Report baseras på OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Den redogör för hur vi verkar för att främja mänskliga rättigheter i de områden vi är verksamma i och är integrerad i alla relevanta affärs- och leverantörsprocesser. Du hittar vår Due Diligence Human Rights via länken nedan.Läs mer här