hallbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja produkter i certifierade material när du skapar hemmet du älskar.


Klimatförändringarna innebär en stor omställning och utmaning för oss som aktör. Vi vill ta ansvar och vara ett bolag som både värnar om människan i stort och klimatpåverkan i vår affär. Vi sätter därför stort fokus på att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Vårt mål är att reducera vårt klimatavtryck i linje med Parisavtalet.


Vi är fullt medvetna om att vi kan göra mycket mer än vad vi gör idag. Och det är det här ansvaret som driver oss framåt.

LÄS MER OM HUR VI ARBETAR

WHAT WE DO

VÅRT ARBETE MED CERTIFIERADE MATERIAL

Läs mer här