Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Hämtar du inte ut ditt paket eller tar emot din leverans inom angiven tid, skickas det automatiskt tillbaka till oss. Vi debiterar en outlöstavgift på 199 kr för paket eller leveranser som inte hämtas ut/tas emot i tid.