Sustainability at Jotex - Partners
 hallbarhet samarbetspartners

Vi på Jotex arbetar med flera olika certifieringar för att verifiera att våra produkter är hållbart producerade, spårbara och kan möta högt satta kriterier – så att du som kund kan välja bland ett stort utbud av produkter som är tillverkade med hänsyn till människor och miljö.

Olika certifieringar ställer olika krav, men gemensamt är att produkterna måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs enligt certifieringarna.

HÅLLBARA LEVERANSER

Vi på Jotex vill göra det enkelt för dig som kund att göra ett bra val för miljön, så att du kan skapa ett hem som du är stolt över. Genom varje leverans har e-handeln en viss klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp, vilket leder till klimatavtryck på vår jord. Vi vill göra allt vi kan för en grönare e-handel, därför klimatkompenserar vi alla leveranser som skickas från vårt lager ut till dig. En investering i hållbarhet som inte medför någon extra kostnad för dig som kund, oavsett vilket fraktsätt du har valt.

VAD BETYDER KLIMATKOMPENSERA?

Vår klimatkompensation görs i samarbete med Tricorona Climate Partner som har arbetat med klimatfrågan sedan 2006. Att klimatkompensera innebär att vi tar ansvar för våra klimatavtryck, genom att ekonomiskt stödja certifierade klimatkompensationsprojekt som leder till en minskning av utsläpp motsvarande våra egna leveranser. På så sätt minskar vi utsläpp i utvecklingsländer och bidrar till positiva sociala och ekonomiska effekter i de länder där projekten tillämpas.