Välkommen till Jotex

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

* Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för Olycksfallsförsäkring *
Om du som redan har tecknat försäkringen, har några funderingar är du välkommen att ringa vår kundservice på telefonnummer 033-720 72 90, eller klicka på länkarna nedan för mer information.

Försäkrad person Månadspremie
Huvudförsäkringstagare 99 kronor
Huvudförsäkringstagare och make/maka/partner 129 kronor
Huvudförsäkringstagare och barn 119 kronor
Familj – Huvudförsäkringstagare, make/maka/partner och barn 149 kronor

Ellos AB har haft ett samarbete med Stonebridge International Insurance Ltd. avseende distribution av Stonebridge International Insurance Ltd.s försäkringar. Stonebridge International Insurance Ltd. erlägger provision till Ellos AB baserat på antal sålda försäkringar. Ingen annan ekonomisk relation (inklusive kvalificerat innehav) finns mellan Stonebridge International Insurance Ltd. och Ellos AB. Försäkringsgivare: Stonebridge International Insurance Ltd är ett brittiskt försäkringsbolag som specialiserat sig på olycksfallsförsäkringar och med verksamhet i Sverige i enlighet med reglerna för frihet att tillhandahålla tjänster, och som är underkastat föreskrifterna från den engelska myndigheten Financial Conduct Authority (FCA), med registreringsnummer 203188. Registreringsinformationen kan kontrolleras på webbadressen https://register.fca.org.uk/ eller genom att ringa FCA på telefonnummer +44 0 207 066 1000; samt hos Finansinspektionen, E-postadress: finansinspektionen@fi.se, webbadress www.fi.se, eller telefonnummer: 08-787 80 00. Försäkringsgivaren omfattas av den brittiska ansvarsfonderingen ”Financial Services Compensation Scheme”, som kan åberopas i händelse av att försäkringsgivaren inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna försäkring. Stonebridge International Insurance Ltd. Registreringsnummer 3321734. (Companies House, England) Styrelsens säte: Stonebridge International Insurance Ltd, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall St, London EC3V 4AB.