Välkommen till Jotex

Försäkringar

VårdDirekt

Garanterad vård när du behöver det!

** Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för VårdDirekt **

Sjukvårdsförsäkringen VårdDirekt hindrar dig inte att bli sjuk, men den hjälper dig att snabbt få behandling som påskyndar ditt tillfrisknande. Med ett täckande skyddsnät med över 1000 vårdgivare och specialister kan VårdDirekt enkelt ge dig tillgång till den privata vården den dag du behöver det. Garanterad vård inom 28 vardagar!

VårdDirekt hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och privatsjukhus, och ger dig möjligheten att förkorta väntetiden för operation och behandling vid sjukdom.

  • Specialistläkarvård – behandling av specialistläkare
  • Operation – på privatsjukhus
  • Inläggning på privatsjukhus – behandling, operation eller rehabilitering
  • Krisstöd – 10 behandlingar per försäkringsfall
  • Cancerbehandling – strålbehandling, kirurgiskt ingrepp samt cellgiftsbehandling
  • Second opinion – vid kritisk sjukdom
  • Rehabilitering/Eftervård – i upp till 28 dagar efter operation eller medicinsk behandling

Du får även tillgång till vår HelpLine – en sjukvårdssupport du kan ringa alla vardagar. Via HelpLine får du rådgivning av legitimerade sjuksköterskor, som hjälper dig boka tid för undersökning och vård/behandling hos lämplig vårdgivare.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringen har samma månadspremie oavsett ålder! För endast 179 kr/mån kan vi garantera dig snabb vård när det behövs. Du kan även försäkra ditt barn för 89 kr/mån.

Vuxen 179 kr
Barn (0 till 18 år) 89 kr

Ring vår kundtjänst på tel 033-720 73 05 om du har ytterligare funderingar.

Övrig information

Självrisken är 1200 SEK per skada förutom vid krisstöd då självrisken är 0 SEK.

Försäkringen ersätter inte behandling i samband med sjukdom eller skada som varit känd, behandlad eller medicinerad hos den försäkrade innan försäkringen tecknades.

Vid all behandling förutom vid krisstöd krävs remiss ifrån läkare. Behandlingen skall ske inom Storebrands behandlingsnätverk.

Försäkringsgivarens ansvarstid är begränsad till ett år per skadetillfälle, så länge försäkringen är i kraft.

Försäkringsförmedlare
Ellos Finans AB

Försäkringsgivare
Storebrand Helseforsikring AS Norge filial