Välkommen till Jotex

Försäkringar

Hon & Han

Cancer är så mycket mer än en diagnos. Få en tryggare framtid med din försäkring.
** Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för Hon & Han **

Varje år insjuknar många svenskar i cancerformer som är typiska just för kvinnor och män. Forskning och information till allmänheten har medfört att prognoserna oftast är goda för såväl bröstcancer som prostatacancer. Däremot innebär en diagnos nästan alltid ett ekonomiskt avbräck, bland annat eftersom man under behandlingstiden ofta behöver vara borta från sitt arbete. Pengar botar givetvis inte, men ibland kan de förenkla saker. Hon & Han är en försäkring som ger dig ersättning direkt efter ställd cancerdiagnos i bröst och underliv för kvinnor eller bland annat prostata för män vilka är bland de vanligaste cancerformerna i Sverige.

Ersättningen utfaller som ett engångsbelopp på 130 000 kronor som du använder precis som du själv vill. Behöver du sjukhusvård får du dessutom 1 000 kronor per dag i upp till 100 dagar.

Om du som redan har tecknat försäkringen, har några funderingar är du välkommen att ringa vår kundservice på telefonnummer 0771-55 00 70, eller klicka på länkarna ovan för mer information.

Hur mycket kostar Hon & Han?

Ålder Månadspremie
18-29 år 39 kr
30-39 år 59 kr
40-44 år 79 kr
45-49 år 99 kr
50-54 år 119 kr
55-59 år 149 kr
60-64 år 179 kr

Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Chubb European Group SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen.