Välkommen till Jotex

Försäkringar

Liv

Försäkringen Liv ger dig extra ekonomisk trygghet för dina närmaste. ** Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för Liv **

I samarbete med ACE har vi tagit fram försäkringen Liv. En försäkring som ger dina nära en extra ekonomisk trygghet om något skulle hända dig. Förutom en stor sorg kan det innebära stora påfrestningar på familjens ekonomi när någon som bidrar till familjeförsörjningen försvinner. Med denna försäkring kan dina nära då ha en möjlighet att klara upp de ekonomiska påfrestningar som kan uppstå vid ett dödsfall, som till exempel att kunna bo kvar i det gemensamma boendet.

Du som är mellan 18 och 59 år kan teckna försäkringen Liv och den gäller tills den dagen du fyller 69 år. Den är enkel att teckna och vi kräver ingen hälsodeklaration.

Om du som redan har tecknat försäkringen, har några funderingar är du välkommen att ringa vår kundservice på telefonnummer 0771-55 00 70, eller klicka på länkarna ovan för mer information.

Hur mycket kostar försäkringen?

Månadspremien varierar beroende på ålder och önskad ersättningsnivå. Om både du och din make/a, sambo tecknar försäkringen Liv samtidigt får din partner 10% rabatt på månadspremien!

Ålder 250 000 kr 500 000 kr 750 000 kr
18-29 54 kr 108 kr 162 kr
30-34 54 kr 108 kr 162 kr
35-39 69 kr 138 kr 207 kr
40-44 93 kr 186 kr 279 kr
45-49 140 kr 280 kr 421 kr
50-54 235 kr 469 kr 794 kr
55-59 410 kr 819 kr 1229 kr

ACE Europe Life SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516404-4074 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. ACE Europe Life SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer RCS 497 825 539 Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. ACE Europe Life SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 6 127 501 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen.