Välkommen till Jotex

Försäkringar

Familjeskydd

Ekonomisk stöd ifall det oönskade inträffar
**Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för Familjeskydd.**

Olyckor är alltid otrevliga och skrämmande, hur små de än är. Men vad händer vid en allvarligare olycka som hindrar dig från att röra dig fritt i framtiden? Alla vardagens ting vänds upp och ned och en tidigare så enkel sak som att ta sig uppför trapporna i hemmet blir helt plötsligt en omöjlighet.

Ellos Group AB har i samarbete med Chubb European Group Limited tagit fram försäkringen Familjeskydd, vilken ger dig och din familj ekonomisk trygghet vid en medicinsk invaliditet till följd av olycka. Försäkringen ger skydd utefter graden av medicinsk invaliditet, och ger ersättning med upp till 1 000 000 kr. Försäkringen ger dessutom ersättning med 6 000 kr för brutna ben och kan även ge upp till 40 000 kr vid sjukskrivning.

Om du som redan har tecknat försäkringen, har några funderingar är du välkommen att ringa vår kundservice på telefonnummer 0771-55 00 70, eller klicka på länkarna ovan för mer information.

Vad kostar det?

Försäkrad person Månadspremie
Huvudförsäkringstagare 99 kronor
Huvudförsäkringstagare och make/maka/partner 169 kronor
Huvudförsäkringstagare och barn 169 kronor
Familj – Huvudförsäkringstagare, make/maka/partner och barn 249 kronor

Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister med organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Chubb European Group SE är ett försäkringsföretag reglerat av bestämmelserna i den franska försäkringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre och följande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen står även under tillsyn av Finansinspektionen.